Tập tin : 1200px-Kuching_International_Airport_at_Night.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Kuching-1200px-Kuching_International_Airport_at_Night.jpg
1200x900 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Kuching
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org