Tập tin : Macau-Airport-00.gif
Bản đồ-Sân bay quốc tế Ma Cao-Macau-Airport-00.gif
600x371 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Ma Cao
Quyền tác giả : travelzie.com