Tập tin : maxresdefault.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Mataveri-maxresdefault.jpg
1280x720 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Mataveri
Quyền tác giả : i.ytimg.com