Tập tin : paphos-district.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Paphos-paphos-district.jpg
2176x2817 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Paphos
Quyền tác giả : www.mapsofcyprus.co.uk