Tập tin : Paphos_International_Airport_Check-in_Hall.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Paphos-Paphos_International_Airport_Check-in_Hall.jpg
2276x1707 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Paphos
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org