Tập tin : Saipan-Airport1.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Rota-Saipan-Airport1.jpg
1536x1024 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Rota
Quyền tác giả : www.cpa.gov.mp