Tập tin : moret_aerial1.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Zamboanga-moret_aerial1.jpg
631x700 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Zamboanga
Quyền tác giả : www.airports-worldwide.com