Tập tin : 5308923410_89f9371c13_z.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Zamboanga-5308923410_89f9371c13_z.jpg
640x425 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Zamboanga
Quyền tác giả : www.ambot-ah.com