Tập tin : lone_kongres_240105-ver-cs.jpg
Bản đồ-Sân bay Aarhus-lone_kongres_240105-ver-cs.jpg
595x848 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay Aarhus
Quyền tác giả : www.iacr.org