Tập tin : RY4t3kd.jpg
Bản đồ-Sân bay Nuuk-RY4t3kd.jpg
424x600 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay Nuuk
Quyền tác giả : i.imgur.com