Tập tin : cyfb-egpo.jpg
Bản đồ-Sân bay Nuuk-cyfb-egpo.jpg
1160x783 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay Nuuk
Quyền tác giả : xpda.com