Tập tin : Nuuk_airport.jpg
Bản đồ-Sân bay Nuuk-Nuuk_airport.jpg
2592x1944 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay Nuuk
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org