Tập tin : BAH001.png
Bản đồ-Sân bay quốc tế Bahrain-BAH001.png
1313x635 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Bahrain
Quyền tác giả : blueswandaily.com