Tập tin : GoAirport-2.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Bahrain-GoAirport-2.jpg
1080x1080 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Bahrain
Quyền tác giả : bahrainbus.bh