Tập tin : 2iHO8.png
Bản đồ-Sân bay quốc tế Bahrain-2iHO8.png
1112x1322 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Bahrain
Quyền tác giả : i.stack.imgur.com