Tập tin : img_a_3.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Carrasco-img_a_3.jpg
1920x600 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Carrasco
Quyền tác giả : www.aeropuertodecarrasco.com.uy