Tập tin : Uruguay_location_map_Topographic.png
Bản đồ-Sân bay quốc tế Carrasco-Uruguay_location_map_Topographic.png
2128x2233 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Carrasco
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org