Tập tin : BGI_overview_map.png
Bản đồ-Sân bay quốc tế Grantley Adams-BGI_overview_map.png
1400x958 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Grantley Adams
Quyền tác giả : travelwidget.com