Tập tin : Puerto_Plata_Airport.png
Bản đồ-Sân bay quốc tế Gregorio Luperón-Puerto_Plata_Airport.png
555x520 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Gregorio Luperón
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org