Tập tin : Puerto_Plata_Airport_1.JPG
Bản đồ-Sân bay quốc tế Gregorio Luperón-Puerto_Plata_Airport_1.JPG
4288x2848 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Gregorio Luperón
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org