Tập tin : map.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Gregorio Luperón-map.jpg
550x309 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Gregorio Luperón
Quyền tác giả : media-cdn.tripadvisor.com