Tập tin : puertoplata-airport-sosua.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Gregorio Luperón-puertoplata-airport-sosua.jpg
939x556 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Gregorio Luperón
Quyền tác giả : 1.bp.blogspot.com