Tập tin : terminal1_2f.png
Bản đồ-Sân bay quốc tế Hato-terminal1_2f.png
2602x778 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Hato
Quyền tác giả : www.tokyo-airport-bldg.co.jp