Tập tin : CUR.png
Bản đồ-Sân bay quốc tế Hato-CUR.png
580x270 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Hato
Quyền tác giả : img.rentalsynergy.com