Tập tin : 60@2x.png
Bản đồ-Sân bay quốc tế Hato-60@2x.png
512x512 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Hato
Quyền tác giả : tiles4.flightstats.com