Tập tin : Korea-Jeju-map.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Jeju-Korea-Jeju-map.jpg
1860x1766 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Jeju
Quyền tác giả : chapman.agu.org