Tập tin : bus-map.gif
Bản đồ-Sân bay quốc tế Jeju-bus-map.gif
710x460 (Pixel)
GIF (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Jeju
Quyền tác giả : www.isfnt-12.org