Tập tin : kinshasa-airport-control-tower.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Kinshasa-kinshasa-airport-control-tower.jpg
640x350 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Kinshasa
Quyền tác giả : www.kinshasa-airport.com