Tập tin : KosraeAirport.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Kosrae-KosraeAirport.jpg
3648x2736 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Kosrae
Quyền tác giả : upload.wikimedia.org