Tập tin : 16996854136_a17f0404ed_b.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Kosrae-16996854136_a17f0404ed_b.jpg
683x1024 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Kosrae
Quyền tác giả : farm9.staticflickr.com