Tập tin : ao2015066_figure-1.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Kosrae-ao2015066_figure-1.jpg
895x718 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Kosrae
Quyền tác giả : www.atsb.gov.au