Tập tin : 49967888.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Kosrae-49967888.jpg
1024x680 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Kosrae
Quyền tác giả : s-ec.bstatic.com