Tập tin : kuching-airport-location-map.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Kuching-kuching-airport-location-map.jpg
555x400 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Kuching
Quyền tác giả : www.klia2.info