Tập tin : kch-kuching-international-airport.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Kuching-kch-kuching-international-airport.jpg
728x425 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Kuching
Quyền tác giả : www.worldatlas.com