Tập tin : mia_map_preview.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Ma Cao-mia_map_preview.jpg
480x580 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Ma Cao
Quyền tác giả : www.jcdecaux-transport.com.hk