Tập tin : map.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Ma Cao-map.jpg
1985x1191 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Ma Cao
Quyền tác giả : www.fsm.gov.mo