Tập tin : 20131205043411751.png
Bản đồ-Sân bay quốc tế Ma Cao-20131205043411751.png
700x370 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Ma Cao
Quyền tác giả : img-cdn.hopetrip.com.hk