Tập tin : Campus%20Map_English.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Ma Cao-Campus%20Map_English.jpg
1755x2481 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Ma Cao
Quyền tác giả : www.um.edu.mo