Tập tin : Terminal_Level1.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Malta-Terminal_Level1.jpg
4915x3215 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Malta
Quyền tác giả : albanyairport.com