Tập tin : HongKong_(HKG)_6.png
Bản đồ-Sân bay quốc tế Malta-HongKong_(HKG)_6.png
930x658 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Malta
Quyền tác giả : aws-cdn.worldtravelguide.net