Tập tin : 34_big.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Mataveri-34_big.jpg
600x393 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Mataveri
Quyền tác giả : photos.wikimapia.org