Tập tin : 600px-Easter_Island_map.png
Bản đồ-Sân bay quốc tế Mataveri-600px-Easter_Island_map.png
600x438 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Mataveri
Quyền tác giả : wikitravel.org