Tập tin : Figure%201_ENH.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Mataveri-Figure%201_ENH.jpg
1000x717 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Mataveri
Quyền tác giả : www.news.ucsb.edu