Tập tin : easterisland.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Mataveri-easterisland.jpg
1039x1285 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Mataveri
Quyền tác giả : www.lib.utexas.edu