Tập tin : 73@2x.png
Bản đồ-Sân bay quốc tế Mataveri-73@2x.png
512x512 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Mataveri
Quyền tác giả : tiles3.flightstats.com