Tập tin : 5330977151_6c8f1f2523_b.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Murtala Muhammed-5330977151_6c8f1f2523_b.jpg
1024x765 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Murtala Muhammed
Quyền tác giả : farm6.staticflickr.com