Tập tin : map.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Murtala Muhammed-map.jpg
550x310 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Murtala Muhammed
Quyền tác giả : www.larrybuttprojects.com