Tập tin : 2015-07-06_B772_EK@DNMM_MAP.png
Bản đồ-Sân bay quốc tế Murtala Muhammed-2015-07-06_B772_EK@DNMM_MAP.png
655x681 (Pixel)
PNG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Murtala Muhammed
Quyền tác giả : www.jacdec.de