Tập tin : pfo-paphos-international-airport.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Paphos-pfo-paphos-international-airport.jpg
728x425 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Paphos
Quyền tác giả : www.worldatlas.com