Tập tin : Amman_Int_Airport_nivel_cubierta_.jpg
Bản đồ-Sân bay quốc tế Queen Alia-Amman_Int_Airport_nivel_cubierta_.jpg
588x390 (Pixel)
JPG (File Format)

Bản đồ : Sân bay quốc tế Queen Alia
Quyền tác giả : en.wikiarquitectura.com